dnes je 6.12.2021

Input:

Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr pre ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie

24.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.12 Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr pre ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie

Ing Alena Zábojová

Stiahnuť dokument


I.

Všeobecné ustanovenia

Táto Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr (ďalej len smernica) je vydaná v zmysle ustanovenia § 5 a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

II.

Vymedzenie pojmov

  1. V zmysle zákona o slobode informácií a pre účely tejto smernice sa používajú nasledovné pojmy:
  2. Povinná osoba – povinnou osobou je ................ (uvedie sa ministerstvo, ústredný orgán štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie