dnes je 13.7.2024

Input:

Smernica o spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov a o dni uskutočnenia účtovného prípadu v rozpočtových organizáciách a obciach

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2.2.2 Smernica o spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov a o dni uskutočnenia účtovného prípadu v rozpočtových organizáciách a obciach

Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Štefan Fabian, PhD.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:    
Názov smernice:  Spôsoby oceňovania majetku a záväzkov, deň uskutočnenia účtovného prípadu  
Poradové číslo smernice:    
Vypracoval:    
Schválil:    
Dátum vyhotovenia smernice:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice:    
Prílohy:    

Článok I

Právna úprava

Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo