dnes je 22.7.2024

Input:

Smernica o spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov, deň uskutočnenia účtovného prípadu

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.2.2 Smernica o spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov, deň uskutočnenia účtovného prípadu

Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:         
Názov internej smernice:    Spôsoby oceňovania majetku a záväzkov,
deň uskutočnenia účtovného prípadu  
 
Poradové číslo smernice:         
Dátum vyhotovenia internej smernice:       
Za správnosť smernice zodpovedá:         
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:         

Článok I Právna úprava

Spôsoby oceňovania majetku a záväzkov upravujú § 24 až 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve) a Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. októbra 2023 č. MF/13542/2023-36, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č.