dnes je 29.9.2023

Input:

Smernica o spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov a o dni uskutočnenia účtovného prípadu v rozpočtových organizáciách a obciach

13.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.2.2 Smernica o spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov a o dni uskutočnenia účtovného prípadu v rozpočtových organizáciách a obciach

Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:      
Názov smernice:   Spôsoby oceňovania majetku a záväzkov, deň uskutočnenia účtovného prípadu   
Poradové číslo smernice:      
Vypracoval:      
Schválil:      
Dátum vyhotovenia smernice:      
Za správnosť smernice zodpovedá:      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:      
Platnosť smernice:      
Prílohy:      

Článok I

Právna úprava

Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta