dnes je 17.6.2024

Input:

Smernica o tvorbe a použití finančných a peňažných fondov PO

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.4.1 Smernica o tvorbe a použití finančných a peňažných fondov PO

Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:         
Názov internej smernice:    Tvorba a použitie finančných a peňažných fondov    
Poradové číslo smernice:         
Dátum vyhotovenia internej smernice:         
Za správnosť smernice zodpovedá:         
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:         
Prílohy:              Útvar/oddelenie/    Meno    Dátum    Podpis    
prac. Zaradenie    
Vypracoval:                        
Pripomienkoval                        
                         
                         
Schválil:                        Účinnosť internej smernice od    Odporúčané: začiatok bežného účtovného obdobia (1. 1. 20XX)    
Účinnosť internej smernice do    Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31. 12. 20XX)    

Článok IPrávna úprava

Tvorba a