dnes je 13.7.2024

Input:

Smernica o tvorbe a použití finančných a peňažných fondov v RO a obci

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2.4.1 Smernica o tvorbe a použití finančných a peňažných fondov v RO a obci

Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:         
Názov internej smernice:    Tvorba a použitie finančných a peňažných fondov    
Poradové číslo smernice:         
Dátum vyhotovenia internej smernice:         
Za správnosť smernice zodpovedá:         
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:         
Prílohy:         
     Útvar/oddelenie/
prac. zaradenie  
 
Meno    Dátum    Podpis    
Vypracoval:                        
Pripomienkoval:                        
                         
                         
Schválil:                        
Účinnosť internej smernice od:         
Účinnosť internej smernice do:    Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31. 12. 20XX)    

Článok I Právna úprava

Tvorba a použitie rezervného fondu a iných peňažných