dnes je 8.12.2023

Input:

Smernica o vykonaní inventarizácie v rozpočtových organizácií a obci

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2.12.2 Smernica o vykonaní inventarizácie v rozpočtových organizácií a obci

Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Ing Štefan Fabian, PhD. ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:         
Názov internej smernice:    Vykonanie inventarizácie    
Poradové číslo smernice:         
Dátum vyhotovenia internej smernice:         
Za správnosť smernice zodpovedá:         
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:         
Prílohy:         
     Útvar/oddelenie/
prac. zaradenie  
 
Meno    Dátum    Podpis    
Vypracoval:                        
Pripomienkoval:                        
                         
                         
Schválil:                        
Účinnosť internej smernice od:         
Účinnosť internej smernice do:    Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31. 12. 20XX)    

Vnútorný predpis (interná smernica) je

Najnovšie články
viac článkov