dnes je 17.6.2024

Input:

Smernica o zásadách pre vedenie vnútroorganizačného účtovníctva v RO a obci

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2.11.1 Smernica o zásadách pre vedenie vnútroorganizačného účtovníctva v RO a obci

Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:         
Názov internej smernice:    Zásady pre vedenie vnútroorganizačného účtovníctva    
Poradové číslo smernice:         
Vypracoval:         
Schválil:         
Dátum vyhotovenia internej smernice:         
Za správnosť smernice zodpovedá:         
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:         
Platnosť internej smernice:         
Prílohy:         

Článok I Právna úprava

Vedenie vnútroorganizačného účtovníctva je stanovené v Opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi