dnes je 8.12.2023

Input:

Smernica o zásadách účtovania dlhodobého majetku v NO

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.2.3 Smernica o zásadách účtovania dlhodobého majetku v NO

Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:       
Názov internej smernice:    Spôsob účtovania a evidencie dlhodobého majetku    
Poradové číslo smernice:       
Vypracoval:       
Schválil:       
Dátum vyhotovenia internej smernice:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Platnosť internej smernice:       
Prílohy:       

Článok I Všeobecné ustanovenia

Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok je vymedzený Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

,

Najnovšie články
viac článkov