dnes je 22.7.2024

Input:

Smernica o zásadách účtovania nákladov a výnosov časového rozlíšenia v RO a obci

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2.10.1 Smernica o zásadách účtovania nákladov a výnosov časového rozlíšenia v RO a obci

Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:         
Názov internej smernice:    Zásady účtovania nákladov a výnosov, časového rozlišovania    
Poradové číslo smernice:         
Dátum vyhotovenia internej smernice:         
Za správnosť smernice zodpovedá:         
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:         
Prílohy:         
     Útvar/oddelenie/ prac. zaradenie    Meno    Dátum    Podpis    
Vypracoval:                        
Pripomienkoval:                        
                         
                         
Schválil:                        
Účinnosť internej smernice od:         
Účinnosť internej smernice do:    Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31. 12. 20XX)    

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Opatrenie