dnes je 22.7.2024

Input:

Smernica pre zostavenie účtovnej závierky v príspevkových organizáciách

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.11.1 Smernica pre zostavenie účtovnej závierky v príspevkových organizáciách

Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:         
Názov internej smernice:    Smernica pre zostavenie účtovnej závierky    
Poradové číslo smernice:         
Dátum vyhotovenia internej smernice:         
Za správnosť smernice zodpovedá:         
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:         
Prílohy:         

Článok I Všeobecné ustanovenia

Táto smernica je vydaná ako samostatný doplnok smernice pre vedenie účtovníctva na vypracovanie ročnej účtovnej závierky, v zmysle postupov na uzatvorenie účtovných kníh

Účtovná jednotka pri uzatváraní účtovných kníh a pri účtovnej závierke postupuje:

  • v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o