dnes je 13.7.2024

Input:

Smernica pre zostavenie účtovnej závierky v rozpočtovej organizácii a obci

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2.13.1 Smernica pre zostavenie účtovnej závierky v rozpočtovej organizácii a obci

Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:       
Názov internej smernice:    Smernica pre zostavenie účtovnej závierky    
Poradové číslo smernice:       
Vypracoval:       
Schválil:       
Dátum vyhotovenia internej smernice:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Platnosť internej smernice:    pre účtovnú závierku za účtovné obdobie roka 2023  
Prílohy:       

Článok I Všeobecné ustanovenia

Táto smernica je vydaná ako samostatný doplnok smernice pre vedenie účtovníctva na vypracovanie ročnej účtovnej závierky, v zmysle postupov na uzatvorenie účtovných kníh §10 a nasl. Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36,