dnes je 13.7.2024

Input:

Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov v NO

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.11.1 Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov v NO

Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:       
Názov internej smernice:    Obeh účtovných dokladov    
Poradové číslo smernice:       
Vypracoval:       
Schválil:       
Dátum vyhotovenia internej smernice:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Platnosť internej smernice:       
Prílohy:       

Článok I Všeobecné ustanovenia

Táto smernica sa riadi ustanoveniami zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2020 č. MF/014816/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti