dnes je 6.12.2021

Input:

Smernica upravujúca projektové účtovníctvo v NO

24.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.13.1 Smernica upravujúca projektové účtovníctvo v NO

Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:  
Názov internej smernice: Projektové účtovníctvo 
Poradové číslo smernice:  
Vypracoval:  
Schválil:  
Dátum vyhotovenia internej smernice:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť internej smernice:  
Prílohy:  

Článok I

Projektové účtovníctvo

Špecifikum pre organizácie, ktoré nie sú zriadené za účelom podnikania je prezentácia verného a pravdivého obrazu účtovnej jednotky z niekoľkých hľadísk:

  • z hľadiska účtovného,

  • z hľadiska daňového,

  • z hľadiska viaczdrojového financovania.

Cieľom projektového účtovníctva je sledovať:

  1. hospodárenie na jednotlivé nákladové strediská,
  2. finančný tok projektov,
  3. jednotlivé zdroje financovania projektov,
  4. zdaňované, nezdaňované príjmy a k nim použité