dnes je 22.7.2024

Input:

Smernica upravujúca spôsob oceňovania majetku a záväzkov a deň uskutočnenia účtovného prípadu v NO

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.2.1 Smernica upravujúca spôsob oceňovania majetku a záväzkov a deň uskutočnenia účtovného prípadu v NO

Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:       
Názov internej smernice:    Spôsob oceňovania majetku a záväzkov a deň uskutočnenia účtovného prípadu    
Poradové číslo smernice:       
Vypracoval:       
Schválil:       
Dátum vyhotovenia internej smernice:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Platnosť internej smernice:       
Prílohy:       

Článok I Všeobecné ustanovenia

1.1 Účelom tejto smernice je upraviť spôsoby oceňovania majetku a záväzkov, určiť závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady, ktoré súvisia so správnym ocenením majetku a záväzkov a určiť