dnes je 8.12.2023

Input:

Spôsob vedenia účtovníctva a projektovo programová dokumentácia v NO

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.1.2 Spôsob vedenia účtovníctva a projektovo programová dokumentácia v NO

Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:         
Názov internej smernice:    Spôsob vedenia účtovníctva a projektovo programová dokumentácia    
Poradové číslo smernice:         
Vypracoval:         
Schválil:         
Dátum vyhotovenia internej smernice:         
Za správnosť smernice zodpovedá:         
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:         
Platnosť internej smernice:         
Prílohy:         

Článok I Všeobecné ustanovenia

Rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia a spôsob spracovania účtovníctva sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36,

Najnovšie články
viac článkov