dnes je 22.7.2024

Input:

Tabuľka č. 12 k čl. IX - Príjmy rozpočtu

23.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.2.12 Tabuľka č. 12 k čl. IX – Príjmy rozpočtu

Ing. Miriam Majorová, PhD.

V rozpočte obcí, miest, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií sa pri sledovaní plnenia rozpočtu uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy rozpočtu.

V tejto tabuľke sa vykazujú príjmy členené podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie, ktorá je predmetom právnej úpravy v Opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, na ktoré nadväzuje Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v aktuálnom znení.

Základným prvkom ekonomickej