dnes je 29.3.2023

Input:

Tematika kódov zdrojov - Normatív z minulého roka - kód 131M

28.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.2.4 Tematika kódov zdrojov - Normatív z minulého roka - kód 131M

Ing. Miriam Majorová, PhD.


Otázka:

Najskôr by som sa chcela spýtať, či je správny kód zdroja pre tento rok na peniaze z minulého roka 131M?

A taktiež sa chcem spýtať, aby som si ujasnila informácie, z týchto peňazí sa môže hradiť všetko okrem miezd? t.j. aj energie a bežné výdavky na materiál a pod.?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Tematika kódov zdrojov je upravená v Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorá je zostavená a zverejnená Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Uvedená príručka v Prílohe č. 1 obsahuje zoznam kódov zdrojov.

Pohľad autora na problematiku:

V zmysle uvedenej legislatívnej úpravy je kód zdroja 131M Zo štátneho