dnes je 6.10.2022

Input:

Transferové záväzky v samospráve v roku 2022

28.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.3 Transferové záväzky v samospráve v roku 2022

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Záväzkom je v zmysle zákona o účtovníctve existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dá sa spoľahlivo oceniť.

Záväzky transferového charakteru v samospráve sa vznikajú v účtovnej jednotke, ktorá je prijímateľom transferu. Ide o záväzky voči poskytovateľovi transferu. Zúčtovanie transferových záväzkov predstavuje ich zníženie súvzťažne so vznikom výnosov v prípade bežných aj kapitálových transferov, a to v súvislosti s použitím transferu, resp. v súvislosti s odpisovaním dlhodobého majetku.

Na zaznamenanie transakcií z finančných vzťahov medzi zriaďovateľom (samosprávou) a rozpočtovou a príspevkovou organizáciou v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sú určené transferové účty 354 a 355.

Bežné