dnes je 30.5.2020

Input:

Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom

3.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.3.2 Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom

Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová

Na účte 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom sa účtujú rôzne záväzky voči zamestnancom, napríklad nárok zamestnanca na úhradu cestovných výdavkov.

Účet 333 je pasívny účet a jeho konečný zostatok sa vykazuje v súvahe na strane pasív ako cudzí zdroj.


333    MD D 
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh 701  333  
 1.  Vyúčtovanie cestovných výdavkov na pracovnú cestu zamestnanca 
   poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu v hotovosti  335  211  
   účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu  512  333  
   vo vecnej a časovej súvislosti sa nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu do výnosov  35x  69x  
   zúčtovanie poskytnutého preddavku  333  335  
   doplatok zamestnancovi v hotovosti, ak bol poskytnutý preddavok v nižšej sume  548333  333211