dnes je 17.6.2024

Input:

Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.3.3 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom

Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová

Na účte 335 – Pohľadávky voči zamestnancovi sa účtujú rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrad voči zamestnancovi.

Účet 335 je aktívny účet a jeho zostatok sa vykazuje v súvahe v obežnom majetku v dlhodobých pohľadávkach alebo v krátkodobých pohľadávkach. V súvahe môže byť konečný zostatok účtu 335 znížený o konečný zostatok účtu 391 – Opravná položka k pohľadávkam, ktorý ich hodnotu znižuje.


P.č.   MD D 
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh 335  701  
1.  Vyúčtovanie cestovných výdavkov na pracovnú cestu  
 
  • - Poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu z pokladne
 
335  211