dnes je 30.5.2024

Input:

Účet 357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.5.6 Účet 357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Na účte 357 je možné účtovať v obci nasledovné účtovné prípady:


Popis účtovného prípadu   MD   D   
Účtovanie v bežnom roku         
Prijatý bežný transfer zo štátneho rozpočtu.   221   357   
Faktúra od dodávateľa za materiál.   111   321   
Prevzatie materiálu na sklad.   112   111   
Úhrada faktúry za materiál z bankového účtu.   321   221   
Spotreba materiálu.   501   112   
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov.   357   693   
Zúčtovanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu vo výške nespotrebovaných prostriedkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.   357   384   
Účtovanie v budúcom roku