dnes je 21.9.2020

Input:

Účet 532 - Daň z nehnuteľnosti

16.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.4.2 Účet 532 - Daň z nehnuteľnosti

Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Štelbacký

Na tomto účte účtuje účtovná jednotka, ktorá je platiteľom dane z nehnuteľnosti v zmysle § 4 zákona č. 582/2004 Z. z. (t.j. daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov), na základe daňového priznania a výmeru na zaplatenie dane.

Výsledkový účet, nemá začiatočný stav a konečný zostatok sa zaúčtuje na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia.

Na účte 532 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


Por. č. Opis účtovné prípadu MD D 
1.  Zúčtovanie predpisu dane z nehnuteľnosti v zákonom stanovenej výške
(ak subjekt nie je oslobodený)  
532  345  
2.  Priama úhrada dane - bez účtovania predpisu  532  22x/RK 211/RK  
3.  Dodatočná domeranie dane z nehnuteľnosti za bežný rok  532*  345  
4.  Dodatočné domeranie dane z nehnuteľnosti za minulé roky – významná čiastka  428  345  
5.  Dodatočne zníženie - nárok na vrátenie dane z nehnuteľnosti  345  532