dnes je 4.12.2023

Input:

Účtová osnova a účtový rozvrh v NO

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.1.3 Účtová osnova a účtový rozvrh v NO

PhDr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov smernice:    Účtová osnova a účtový rozvrh    
Poradové číslo smernice:       
Vypracoval:       
Schválil:       
Dátum vyhotovenia smernice:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Platnosť smernice:       
Prílohy:       

Článok I Všeobecné ustanovenia

Účtová osnova obsahuje podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov usporiadanie účtových tried, účtových skupín, syntetické a podsúvahové účty na účtovanie účtovných prípadov, ich číselné a slovné označenie.

Účtový rozvrh účtovnej jednotky bol zostavený v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej