dnes je 29.9.2023

Input:

Účtovanie dlhodobého hmotného majetku obstaraného vlastnou činnosťou v samospráve

28.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.3 Účtovanie dlhodobého hmotného majetku obstaraného vlastnou činnosťou v samospráve

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie (ďalej len „postupy účtovania”) určuje všeobecne účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku ako účet, kde sa sústreďuje obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku do momentu ukončenia jeho obstarávania. Toto platí aj pri spôsobe obstaraní vlastnou činnosťou.

Ako protistrana k účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku obstarania dlhodobého hmotného majetku vlastnou činnosťou je v súlade s §26 ods. postupov účtovania určený účet 624 – Aktivácia