dnes je 22.7.2024

Input:

Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku na príkladoch

9.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.3 Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku na príkladoch

Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA

Príklad účtovania obstarania dlhodobého nehmotného majetku


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD   
Poskytnutie preddavku na nákup účtovného softvéru z bankového účtu  800  051  22x  
Faktúra od dodávateľa za softvér:  
– za právo na využívanie softvéru  2500  041  321  
– za náklady na zaškolenie pracovníkov pre prácu s novým softvérom  250  518  321  
Zúčtovanie poskytnutého preddavku  800  321  051  
Uvedenie účtovného softvéru do užívania  2500  013  041  

Príklad účtovania odpisovania dlhodobého nehmotného majetku


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD