dnes je 29.3.2023

Input:

Účtovanie dotácie na referendum v roku 2023

30.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.2 Účtovanie dotácie na referendum v roku 2023

Ing. Štefan Fabian, PhD.


Otázka:

Ako správne zaúčtovať? V decembri nám na obec bola doručená dotácia na referendum.

Zaúčtovaná je 221. 312001.111 / 357

V roku 2022 nebola minutá, pretože Referendum sa konalo v januári 2023.

1. Akým účtovným zápisom ju prevediem do nového roka?

2. Keď sa prevedie dotácia do nového roka, ako zaúčtujem presne napr. nákup kancelárskeho materiálu z tejto prenesenej dotácie:

501 / 211.0160.633006.131M

357 / 693

Odpoveď:

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z o dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Pohľad autora na problematiku:

Nepožitá dotácia poskytnutá v roku 2022 prejde do