dnes je 29.9.2023

Input:

Účtovanie energií spojených s nájmom nebytových priestorov v príspevkovej organizácii zriadenej VÚC roku 2023

30.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.2.1 Účtovanie energií spojených s nájmom nebytových priestorov v príspevkovej organizácii zriadenej VÚC roku 2023

Ing. Štefan Fabian, PhD.


Otázka: Sme príspevková organizácia zriadená VÚC. Máme priestory, ktoré prenajímame. Fakturujeme osobitne nájom a osobitne služby (energie). Služby fakturujeme preddavkovo a 2x ročne sa robí vyúčtovanie. Postupujeme správne ak, tržby za nájom účtujeme 378/648 a tržby za energie 311/602?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Pohľad autora na problematiku:

Na základe uvedených postupov účtovania a vymedzeného obsahu