dnes je 15.8.2022

Input:

Účtovanie environmentálneho fondu v roku 2022

28.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.3 Účtovanie environmentálneho fondu v roku 2022

Ing. Jozef Pohlod


Otázka:

V roku 2021 nám ako obci bola poskytnutá podpora formou dotácie z Environmentálneho fondu uzavretá podľa § 9 ods.6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde na nákup kompostérov v sume 39 900 €.

Príjem na bankový účet som zaúčtovala ako 221 312002/359.

V roku 2022 nám prišla FA za kompestéry v sume 41 700 €.

Viete mi prosím poradiť aké bude účtovanie FA keď obec má 5% spoluúčasť t.j. suma 2085 € z vlastným zdrojov a 39 615 € je z environmentálneho fondu a ešte musíme fondu vrátiť nedofinancovanie v sume 285 €.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Opatrenie č. č. MF/16786/2007-31 v znení doplnkov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre RO, PO, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Pohľad autora na problematiku:

Ak išlo o bežný transfer:

Popis účtovného prípadu MD D suma