dnes je 29.2.2024

Input:

Účtovanie finančného príspevku na stravovanie

17.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.1.3 Účtovanie finančného príspevku na stravovanie

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Pravidlami poskytovania finančného príspevku na stravovanie sa zaoberá Zákonník práce v § 152 ods. 7 ZP. Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise.

Finančné