dnes je 15.8.2022

Input:

Účtovanie finančných prostriedkov získaných obcou priamo z grantov Európskej únie v roku 2022

24.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.2.7 Účtovanie finančných prostriedkov získaných obcou priamo z grantov Európskej únie v roku 2022

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Otázka

Ako sa v obci účtujú finančné prostriedky získané priamo z grantov Európskej únie?

Odpoveď

Podľa postupov účtovania je pre účtovanie o prostriedkoch z EÚ určený účet 371 – Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami.

Postup účtovania bežného transferu z EU prijatého na samostatný účet

Popis účtovného prípadu MD D 
Prijatie bežného transferu z Európskej únie na prevádzkové výdavky  221  371  
Vznik záväzku za služby financované z prostriedkov z EÚ  518  321  
Zúčtovanie bežného transferu z Európskej únie do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi  371  695  
Úhrada záväzku za služby zo samostatného účtu  321  221  
Vznik záväzku za nakúpený materiál financované z prostriedkov z EÚ  112  321