dnes je 17.6.2024

Input:

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladov

29.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.3 Účtovanie na finančných účtoch formou príkladov

Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA

Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými transakciami a ich zaúčtovaním.


Štátna rozpočtová organizácia uhrádza výdavky za elektrickú energiu v sume 1 660 € zo svojho výdavkového účtu v súlade s rozpočtom bežných výdavkov stanoveným zriaďovateľom štátnej rozpočtovej organizácie.

Súčasne s realizáciou bežných rozpočtových výdavkov sa účtuje zúčtovanie bežných transferov, teda vo vecnej a časovej súvislosti sa vo výške výdavkov zúčtováva do výnosov bežný transfer (bežné rozpočtové výdavky) od zriaďovateľa.


Popis účtovného prípadu  Suma v €  MD