dnes je 15.8.2022

Input:

Účtovanie poskytnutia peňažných prostriedkov na činnosť súkromnej alebo cirkevnej školy v roku 2022

24.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.2.1 Účtovanie poskytnutia peňažných prostriedkov na činnosť súkromnej alebo cirkevnej školy v roku 2022

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Otázka

Ako zaúčtuje obec poskytnutie peňažných prostriedkov na činnosť súkromnej alebo cirkevnej škole?

Odpoveď

Poskytnutie peňažných prostriedkov neštátnym školám, či už súkromných, alebo cirkevným, je v súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007 – 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania”), bežným transferom.

Na účtovanie takéhoto druhu bežného transferu je v zmysle postupov účtovania určený účet 586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu