dnes je 15.8.2022

Input:

Účtovanie poskytnutia peňažných prostriedkov obcou na činnosť centra voľného času, ktoré nemá právnu subjektivitu v roku 2022

24.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.2.4 Účtovanie poskytnutia peňažných prostriedkov obcou na činnosť centra voľného času, ktoré nemá právnu subjektivitu v roku 2022

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Otázka

V rámci obecného úradu pôsobí centrum voľného času, ktoré nemá právnu subjektivitu, avšak na podporu svojej činnosti prijalo peňažné prostriedky z inej obce, nakoľko poskytuje služby aj pre jej územie. Ako sa zaúčtuje prijatie takéhoto bežného transferu?

Odpoveď

Prijatie peňažných prostriedkov od obce ako od subjektu verejnej správy predstavuje zvýšenie účtu 221 – Bankové účty súvzťažne s účtom 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania. Následne po použití týchto peňažných prostriedkov a ich spotrebe vo forme nákladov sa účtuje zníženie transferového záväzku na účte 359 – Zúčtovanie transferov medzi