dnes je 15.8.2022

Input:

Účtovanie poskytnutia peňažných prostriedkov obcou na činnosť centra voľného času v roku 2022

24.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.2.2 Účtovanie poskytnutia peňažných prostriedkov obcou na činnosť centra voľného času v roku 2022

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Otázka

Obce má zriadené centrum voľného času ako svoju príspevkovú organizáciu. Ako zaúčtuje obec poskytnutie peňažných prostriedkov smerované na podporu činnosti centra voľného času?

Odpoveď

Na účtovanie bežného transferu na podporu činnosti centra voľného času je v zmysle postupov účtovania určený účet 584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom.

Poskytnutie bežného transferu sa účtuje na ťarchu účtu 584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo