dnes je 13.7.2024

Input:

Účtovanie precenenia zásob v štátnej rozpočtovej organizácii v roku 2023

31.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.2.2 Účtovanie precenenia zásob v štátnej rozpočtovej organizácii v roku 2023

Ing. Štefan Fabian, PhD.


Otázka: Štátna rozpočtová organizácia má na sklade 112 zásoby, ktoré chce predať vo vyššej cene (obilie vypestované vo vlastnej réžii vo vedľajšom hospodárení).

Komisia urobila precenenie zásob. Ako zaúčtovať navýšenie zásob MD 112/ D ? ,treba na skladovej karte navýšiť cenu, následne výdajka bude slúžiť ako podklad k fakturácii alebo stačí keď vystavíme faktúru na vyššiu cenu a k výdajke v pôvodnej cene priložíme záznam o precenení zásob?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a

rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a