dnes je 17.6.2024

Input:

Účtovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu nevyčerpaných v roku 2023 a ich použitie v roku 2024

23.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.1.2 Účtovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu nevyčerpaných v roku 2023 a ich použitie v roku 2024

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 31. júli rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.

Kapitálové výdavky možno použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované.

Prostriedky EÚ sú prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov SR a EÚ a prostriedky štátneho