dnes je 29.3.2023

Input:

Účtovanie refundácie z EÚ a ŠR

27.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.1 Účtovanie refundácie z EÚ a ŠR

Ing. Miriam Majorová, PhD.


Otázka:

Ako mám zaúčtovať refundáciu z EÚ a ŠR? Refundácia prišla až po 2 rokoch. Nemôžem dať do mínusu kapitálový výdavok, pretože bol uhradený z obecných zdrojov v r. 2020. Pretože kódy zdrojov sa majú rovnať v príjmoch a výdajoch.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a nadväzujúce postupy účtovania.

Pohľad autora na problematiku:

Popis účtovného prípadu Kód zdroja MD D 
Účtovanie v bežnom období     
Obstaranie dlhodobého majetku   042  321  
Úhrada z vlastných zdrojov  4x  321  221  
Účtovanie v nasledujúcom období    
Prijatý kapitálový transfer z EU zdrojov prostredníctvom štátneho rozpočtu  1Axx  221  357  
Zúčtovanie kapitálového transferu   357  384  
Zaradenie majetku do užívania   02x  042  
Účtovné odpisy   551  08x