dnes je 15.8.2022

Input:

Účtovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci v roku 2022

26.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.05.2.1 Účtovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci v roku 2022

Ing. Štefan Fabian, PhD.


Ako treba zaúčtovať Rekonštrukciu miestnych komunikácií, robil sa celý nový asfaltový povrch dvoch ulíc v obci, nebola to len čiastočná oprava, jedna časť sa robila na základe výzvy - bude dotácia z MAS suma zákazky je cca 30000,- eur a druhá časť sa robila z rozpočtu obce - suma 9900,- eur. Mala by som to zaúčtovať cez 042 a tým by sa mala aj zvýšiť nadobúdacia cena majetku obce?

Odpoveď:

Ak takáto oprava spĺňa náležitosti rekonštrukcie, je potrebné zvýšiť cenu komunikácií o 39 900,- €.

Legislatívna úprava:

ÚPLNÉ ZNENIE Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (metodické usmernenie sa uplatní prvýkrát na zostavenie rozpočtu