dnes je 17.6.2024

Input:

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmeny

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.4 Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmeny

Ing. Ladislav Zakhar PhD.

Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme v súdnom spore nakoniec zaplatiť aj náhradu súdneho poplatku, trovy zastúpenia, trovy dôkazu a znaleckú odmenu. Na aký účet ich máme zaúčtovať /518,538,548/? Sú tieto položky daňovo uznané?

Nakoľko nie je bližšie špecifikované, o aký súdny spor ide, nie je možné určiť konkrétne účtovania. Závisí od toho, čoho sa súdny spor týka – istina sa zaúčtuje podľa povahy súdneho sporu tak, akoby sa zaúčtoval bez súdneho sporu (ak ide napríklad o neuznanú faktúru). V žiadnom prípade však nie je možné účtovať plnenie vyplývajúce zo súdneho sporu na účte 549 – Manká a škody