dnes je 13.7.2024

Input:

Účtovanie v prípadoch neziskových organizácií v praxi

15.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.84 Účtovanie v prípadoch neziskových organizácií v praxi

Ing. Zuzana Chochulová

Príspevok sa venuje frekventovaným účtovným predkontáciám a finančným operáciám v účtovných jednotkách – neziskových organizáciách v rámci účtovného roka. Bližšie sú ozrejmené odpovede na otázky, ktoré sa dotýkajú účtovných reálií v podmienkach neziskového sektora so zreteľom najmä na pokladničnú agendu. V rámci pokladničnej agendy je potrebné dodať, že zamestnanec (pokladník) zodpovedný za úsek pokladnice (a rovnako i cenín) má povinne mať podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti podľa dikcie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov za zverenú pokladničnú hotovosť (pozn. autora: ak pokladníka zastupuje iná osoba – zamestnanec, má mať rovnako podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti).


Otázka č. 1:

Čo všetko môže nezisková organizácia účtovať cez účet 213?

Odpoveď:

Na