dnes je 29.2.2024

Input:

Účtovanie vyradeného pozemku na základe rozsudku súdu

20.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.11.2.4 Účtovanie vyradeného pozemku na základe rozsudku súdu

Ing. Zuzana Sidorová


Otázka:

Aký bude účtovný zápis pri vyradení pozemku (neodpisovaného DHM), z dôvodu prechodu vlastníctva na základe rozsudku súdu, kde spor o určenie vlastníckeho práva prebiehal od roku 2018 do 2023 a uvedený pozemok bol ešte pred začatím súdneho sporu akcionárom vložený do základného imania spoločnosti?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Účtovanie vyradenia majetku v prípade účtovnej jednotky, ktorá je akciovou spoločnosťou, upravuje opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva („Postupy PÚ”).

Pohľad autora na problematiku:

Prevádzkové náklady, ktoré druhovo nie je možné kategorizovať do účtových skupín, sa účtujú ako ostatné položky neúčtované na predchádzajúcich