dnes je 4.12.2023

Input:

Účtovná závierka občianskeho združenia v roku 2022

29.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.03.2.6 Účtovná závierka občianskeho združenia v roku 2022

Ing. Štefan Fabian, PhD.


Občianske združenie nie je povinné podať daňové priznanie, lebo má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane - podľa par. 12 (príjem podľa par 50 ZoDzP). Nie je povinné podať ani účtovnú závierku do registra podľa zákona (nespĺňa uvedené podmienky). Ale nie som si istá, či podľa zákona o občianskych združeniach alebo iného zákona, nie je povinné podať (zverejniť) účtovnú závierku aj keď do neverejnej časti do 30.6. v nasled. roku napr. v rámci výročnej správy - ako to robia napr. neziskové organizácie (n.o.) ?

Odpoveď:

Na takto položenú otázku bez konkretizácie občianskeho združenia sa nedá odpovedať, nakoľko je minimálne 15 typov občianskych združení a každé má svoj právny predpis upravujúci jeho vznik a jeho fungovanie. Ak občianske združenie nedostalo podiel z podielových daní podľa § 50