dnes je 20.4.2024

Input:

Účtovný predpis na zábezpeku v obci v roku 2022

26.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.04.2.8 Účtovný predpis na zábezpeku v obci v roku 2022

Ing. Štefan Fabian, PhD.


Chcela by som Vás poprosiť o radu pri zaúčtovaní zábezpeky. Uzatvorili sme zmluvu o nájme pozemku. Nájomca si na našom pozemku zriadil prevádzku potravín. Podľa nájomnej zmluvy nám bude mesačne platiť nájom za pozemok a zároveň sme v zmluve uviedli aj podmienku zaplatiť zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného. Ako mám postupovať? Ako mám zaúčtovať túto zábezpeku? Bude to dlhodobý záväzok, keďže zmluva je na dobu neurčitú?

(obec)

Odpoveď:

Prijatie zábezpeky je príjem na účet 221 – Bankové účty – analytika - depozitný účet. Vzhľadom k tomu, že zábezpeka nie je časovo vymedzená, t. j. všetky takéto záväzky sú krátkodobé. Záväzky s krátkodobou splatnosťou účtujeme na účet 379- Iné záväzky, podľa § 49 ods. 10 písm. c) .

Legislatívna úprava:

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8.