dnes je 4.8.2021

Input:

V zbierke zákonov bol uverejnený novelizovaný zákon o námornej plavbe

11.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.283 V zbierke zákonov bol uverejnený novelizovaný zákon o námornej plavbe

JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Od 28. júna 2021 nadobúda účinnosť zákon č. 366/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe. Novelizáciou zákona sa harmonizuje vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti prípravy a osvedčenia členov lodnej posádky a vymedzuje opatrenia pri nakladaní s lodným odpadom.

Najdôležitejšie zmeny v zákone:

Vlastník, prevádzkovateľ, agent alebo veliteľ námornej lode plávajúcej do prístavu členského štátu je povinný vyplniť predbežné informácie o lodnom odpade a požadované informácie oznámiť príslušnému orgánu pobrežného členského štátu:

I. aspoň 24 hodín pred priplávaním, ak je prístav určenia známy,

II. ihneď, ako bude známy prístav, do ktorého námorná loď