dnes je 13.6.2021

Input:

V zbierke zákonov bol uverejnený novelizovaný zákon o obetiach trestných činov

9.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.282 V zbierke zákonov bol uverejnený novelizovaný zákon o obetiach trestných činov

JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Od 1. júla 2021 nadobúda účinnosť zákon č. 217/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov. Novela zákona posilňuje práva obetí trestných činov odstránením procesných prekážok, ktorým obete trestných činov čelia v konaní o poskytnutí odškodného.

Najdôležitejšie zmeny v zákone:

  1. možnosť obete násilného trestného činu požiadať ministerstvo o odškodnenie už po začatí trestného stíhania (doterajšia právna úprava umožňovala obeti požiadať o odškodnenie až po právoplatnom skončení trestného konania),
  2. rozšírenie okruhu obetí násilných trestných činov