dnes je 29.2.2024

Input:

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a sponzorské

22.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.89 Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a sponzorské

Ing. Zuzana Chochulová

Nasledujúce povinnosti sú najmä pre tie občianske združenia, ktorých hlavnou činnosťou je výkon športových aktivít, ako sú športové kluby, telovýchovné jednoty či športové zväzy, ktoré zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe”) súhrnne nazýva športovou organizáciou. Športová organizácia má účtovné obdobie kalendárny rok.

V športovej organizácii sa výdavky spojené s prestupmi a hosťovaním hráčov, výdavky na usporadúvanie domácich a medzinárodných súťaží vrátane registračných poplatkov, štartovného, výdavkov na ceny,  stravovanie a občerstvenie športovcov a iných oprávnených osôb a náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu účtujú ako služby.

Zákon o športe upravuje aj vzťahy