dnes je 29.2.2024

Input:

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a účtovanie dotácií

22.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.90 Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a účtovanie dotácií

Ing. Zuzana Chochulová

Dotácia, podpora alebo príspevok (ďalej len „dotácia”) predstavuje nenávratné poskytnutie peňažných prostriedkov či už zo štátneho rozpočtu, rozpočtu miest, vyšších územných celkov alebo aj z prostriedkov Európskej únie. Ide o cudzí zdroj financovania, ktorý pre občianske združenie predstavuje zároveň povinnosť účtovať ho ako záväzok voči poskytovateľovi. Tento záväzok sa účtuje až dokiaľ nie je splnená podmienka účelu, na ktorý bola dotácia poskytnutá.

Ak bola občianskemu združeniu priznaná dotácia, účtuje sa o nej v knihe pohľadávok.

V deň prijatia dotácie sa účtuje zánik pohľadávky a súčasne sa o príjme peňažných prostriedkov účtuje v peňažnom denníku. Dňom prijatia peňažných prostriedkov sa zároveň eviduje táto skutočnosť v knihe záväzkov, nakoľko