dnes je 22.7.2024

Input:

Vklad do združenia obcí ako finančná investícia

20.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.2.6 Vklad do združenia obcí ako finančná investícia

Ing. Miriam Majorová, PhD.


Otázka:

Obec vykonala vklad do združenia obcí s právnou subjektivitou. Považuje sa tento vklad za finančnú investíciu?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36.

Pohľad autora na problematiku:

Vklad obce do združenia obcí s právnou subjektivitou sa nepovažuje za finančnú investíciu , takže sa o ňom neúčtuje ako o dlhodobom finančnom majetku. V súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v znení opatrenia č. MF/014915/2023-361sa tento vklad účtuje ako náklad na ťarchu účtu 548 –