dnes je 4.12.2023

Input:

Vydanie potvrdenia o zaplatení poplatku za množstevný zber odpadu fyzickým osobám s prechodným pobytom v obci formou otázok a odpovedí v roku 2022

28.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.4 Vydanie potvrdenia o zaplatení poplatku za množstevný zber odpadu fyzickým osobám s prechodným pobytom v obci formou otázok a odpovedí v roku 2022

Ing. Klára Klabníková


Otázka:

Potvrdenia obce - množstvový zber

Ako má obec postupovať, ak má v obci zavedený množstvový zber a jednotliví občania si žiadajú vystaviť potvrdenie pre inú obec o zaplatení poplatku?

Príklad:

Obyvateľ je v tejto obci na prechodnom pobyte a zdržuje sa tu počas celého roka. Na tomto mieste platí za odpad, ktorý vyprodukoval. V mieste trvalého pobytu má vyrubený poplatok a potrebuje predložiť potvrdenie, že sa zdržiava celý rok na prechodnom pobyte.

Odpoveď:

K tejto otázke mám zároveň otázku: akým spôsobom obec preveruje zdržiavanie sa osoby, ktorá má v obci prechodný pobyt, vie obec preukázať, ako